USTAW. NAGRYWANIA

W przypadku filmu można ustawić format pliku, nagrywania, jednoczesnego nagrywania i nagrywania z przełączaniem.

 1. Przycisk MENU - (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] ‒ wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

FORMAT PLIKU:

Ustawia format pliku nagrań.

 • XAVC S 4K: Rejestruje obrazy 4K w formacie XAVC S.
  To ustawienie umożliwia oglądanie obrazów na telewizorze 4K. Obydwa formaty nagrywania i odtwarzania są określane w ramach tego formatu. Filmy, które można odtwarzać, są również zmieniane zależnie od ustawienia szybkości klatek.
 • XAVC S HD: Nagrywa obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacieXAVC S.
  To ustawienie jest odpowiednie do oglądania obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości). Obydwa formaty nagrywania i odtwarzania są określane w ramach tego formatu.
 • AVCHD: Nagrywa obrazy HD (w wysokiej rozdzielczości) w formacieAVCHD .
  To ustawienie jest odpowiednie do oglądania obrazów na telewizorze HD (w wysokiej rozdzielczości) i nagrywania płyt Blu-ray. Obydwa formaty nagrywania i odtwarzania są określane w ramach tego formatu.


FORMAT NAGR.:

Ustawia format nagrywania (szybkość transmisji, rozmiar obrazu, szybkość klatek, system skanowania).

Pozycje ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].


W przypadku wybrania [60i]:

 • W przypadku wybrania [XAVC S 4K] w opcji [FORMAT PLIKU]


  2160/30p 100Mbps, 2160/30p 60Mbps, 2160/24p 100Mbps, 2160/24p 60Mbps

 • W przypadku wybrania [XAVC S HD] w opcji [FORMAT PLIKU]


  1080/120p 100Mbps, 1080/120p 60Mbps, 1080/60p 50Mbps, 1080/60p 25Mbps, 1080/30p 50Mbps, 1080/30p 16Mbps, 1080/24p 50Mbps

 • W przypadku wybrania [AVCHD] w opcji [FORMAT PLIKU]


  1080/60i FX, 1080/60i FH, 1080/60i LP


W przypadku wybrania [50i]:

 • W przypadku wybrania [XAVC S 4K] w opcji [FORMAT PLIKU]


  2160/25p 100Mbps, 2160/25p 60Mbps

 • W przypadku wybrania [XAVC S HD] w opcji [FORMAT PLIKU]


  1080/100p 100Mbps, 1080/100p 60Mbps, 1080/50p 50Mbps, 1080/50p 25Mbps, 1080/25p 50Mbps, 1080/25p 16Mbps

 • W przypadku wybrania [AVCHD] w opcji [FORMAT PLIKU]


  1080/50i FX, 1080/50i FH, 1080/50i LP


JEDN./NAPRZ. NAGRYW.:

Wykonuje operacje określone w ustawieniach nagrywania jednoczesnego i z przełączaniem.

 • WYŁĄCZ: Nie wykonuje operacji nagrywania jednoczesnego i z przełączaniem.
 • JEDNOCZESNE NAGR.: Wykonuje operację nagrywania jednoczesnego.
  Można jednocześnie nagrywać filmy na karcie pamięci A i B.
 • NAPRZEM. NAGRYWANIE: Wykonuje nagrywanie z przełączaniem.
  Po włożeniu kart pamięci do gniazda A i B kamera automatycznie przełączy używaną kartę pamięci, zanim skończy się na niej miejsce, i będzie kontynuować nagrywanie.


TRYB NAGRYW. PROXY:

Określa, czy filmy MP4 są nagrywane jednocześnie w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD.

Filmy w formacie MP4 są odpowiednie do przekazywania do witryn pozwalających na udostępnianie filmów lub do edycji wideo.

 • WŁ/WYŁ: Nagrywa jednocześnie filmy MP4 po wybraniu ustawienia [WŁĄCZ].
 • ROZMIAR: Wybierz rozmiar obrazu (1280×720 lub 640×360).

Informacje o wartościach ustawienia [FORMAT NAGR.]

Wartości ustawienia [FORMAT NAGR.] pozwalają określić szybkość transmisji, rozmiar obrazu, szybkość klatek i system skanowania.

 • Szybkość transmisji: 100Mbps, 60Mbps, 50Mbps, 25Mbps, 16Mbps, FX (maks. 24 Mbps), FH (ok. 17 Mbps (średnio)), LP (ok. 5 Mbps (średnio))
 • Rozmiar obrazu: 2 160 (3 840 × 2 160), 1 080 (1 920 × 1 080)
 • Szybkość klatek: 120, 100, 60, 50, 30, 25 lub 24
 • System skanowania: i (z przeplotem), p (progresywny)

Informacje o wskaźniku szybkości klatek

Szybkość klatek wyświetlana na monitorze LCD różni się od rzeczywistej szybkości klatek.

Szybkość klatek na monitorze LCD Rzeczywista szybkość klatek
24 23,98
30 29,97
60 59,94
120 119,88

Uwaga

 • Nagrywanie Proxy jest wyłączane w następujących sytuacjach:
  • Dla opcji [NAGRYW. DATY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Dla opcji [PASEK KOLOR.] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Dla opcji [JEDN./NAPRZ. NAGRYW.] jest wybrane ustawienie [JEDNOCZESNE NAGR.] lub [NAPRZEM. NAGRYWANIE] i dla opcji [WYSYŁAJ NA ZEWNĄTRZ] jest wybrane ustawienie [WYJ. WIDEO] - [WYBÓR WYJŚCIA] - [WYSYŁAJ NAGRYW. 4K].
  • Ustawienie 120p/100p jest wybrane dla opcji [FORMAT NAGR.].
 • Dla opcji [TRYB NAGRYW. PROXY] jest automatycznie wybrane ustawienie [WYŁĄCZ] podczas nagrywania z użyciem funkcji [S&Q MOTION] lub [SUPER SLOW MOTION].
 • Nagrywanie Proxy jest niedostępne podczas nagrywania w formacie AVCHD.
 • Plików Proxy nie można odtwarzać na kamerze. Z plików tych można korzystać lub edytować je po skopiowaniu na komputer.