Regulacja przysłony

Ta opcja jest użyteczna w celu rozmywania i wyostrzania tła.

A: Pokrętło ręczne

B: Przycisk IRIS

C: Przełącznik AUTO/MANUAL

D: Przycisk IRIS PUSH AUTO (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN5)

 1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 2. Naciśnij przycisk IRIS.
  • Wskaźnik lub widoczny obok wartości przysłony znika, a wartość przysłony zostaje podświetlona.

   A: Wartość przysłony

 3. Za pomocą pokrętła ręcznego dostosuj wartość i naciśnij przycisk ////SET, aby ją zapisać.
  • Ilość światła się zwiększa wraz z otwieraniem apertury (i zmniejszaniem wartości przysłony). Ilość światła się zmniejsza wraz z zamykaniem apertury (i zwiększaniem wartości przysłony).

Tymczasowa automatyczna regulacja przysłony

Przytrzymaj przycisk IRIS PUSH AUTO.

Przysłona będzie regulowana automatycznie do momentu puszczenia przycisku.

Automatyczna regulacja przysłony

Naciśnij przycisk IRIS, gdy podświetlona jest wartość przysłony.

Wartość przysłony znika lub wskaźnik jest wyświetlany obok wartości przysłony. Jeśli wartość AE jest ustalona, obok wartości przysłony widoczny jest wskaźnik .

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia AUTO za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wartości przysłony, wzmocnienia, czułości ISO, szybkości migawki i balansu bieli są dostosowywane automatycznie. Nie można ich ustawić ręcznie.

Wskazówka

 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).