Kopiowanie ustawień profilu obrazu do profilu obrazu o innym numerze

Ustawienia profilu obrazu można skopiować do profilu obrazu o innym numerze. Ta operacja jest użyteczna w przypadku określania podobnych ustawień w kamerze.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk PICTURE PROFILE (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN3)

C: Przycisk ////SET

  1. Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE.
  2. Za pomocą przycisku ////SET wybierz numer profilu obrazu, z którego zostaną skopiowane ustawienia.
  3. Wybierz funkcje [USTAWIENIE] - [KOPIUJ] za pomocą przycisku ////SET.
  4. Za pomocą przycisku ////SET wybierz numer profilu obrazu, do którego zostaną skopiowane ustawienia.
  5. Wybierz funkcje [TAK] - [WRÓĆ] - [OK] za pomocą przycisku ////SET.