OCHRONA

Zabezpieczanie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia.

  1. Na ekranie odtwarzania lub miniatur wybierz przycisk MENU - (EDYC) - [OCHRONA].
  2. Dotknij filmy lub zdjęcia, które będą chronione.
    • Przy wybranych obrazach jest wyświetlany symbol .

    • Aby wyświetlić podgląd, dotknij i przytrzymaj obraz. Dotknij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
    • Jednocześnie można wybrać maksymalnie 100 obrazów.
  3. Dotknij przycisk , a następnie wykonaj wyświetlane polecenia i dotknij przycisk .

Anulowanie ochrony

Dotknij film lub zdjęcie oznaczone symbolem w kroku 2. aby ukryć symbol.