Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Poniżej przedstawiono szacowane liczby zdjęć, które można zarejestrować na karcie pamięci sformatowanej przez kamerę.

Liczba zdjęć 14,2 M

(Jednostki: obrazy)

Pojemność 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB
Dostępna liczba zdjęć 1 750 3 550 7 100 14 000 28 500

Liczba zdjęć 12,0 M

(Jednostki: obrazy)

Pojemność 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB
Dostępna liczba zdjęć 2 100 4 250 8 400 16 500 33 500

Uwaga

  • Wartości liczbowe są wyświetlane w przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
  • Podana powyżej liczba dotyczy największego rozmiaru zdjęć rejestrowanych przez kamerę. Rzeczywista liczba zdjęć do wykonania jest wyświetlana na monitorze LCD podczas ich rejestrowania.
  • Jeśli liczba zdjęć do zarejestrowania wynosi co najmniej 9 999, wyświetlany jest komunikat „>9999”.
  • Liczba zdjęć do zapisania na karcie pamięci zależy od warunków pracy urządzenia.