Kondensacja pary wodnej

Jeżeli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu może dojść do kondensacji pary wodnej. Może to spowodować uszkodzenie kamery.

W przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej

Kamerę należy pozostawić wyłączoną na około 1 godzinę.

Jeśli kondensacja pary wodnej występuje często

Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli kamera zostanie przeniesiona z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w następujących przypadkach, gdy kamera jest używana w wilgotnym środowisku:

  • Po przeniesieniu kamery ze stoku narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.
  • Po przeniesieniu kamery w upalny dzień z klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia na zewnątrz.
  • Gdy kamera będzie używana po burzy lub po deszczu.
  • Gdy kamera będzie używana w ciepłym i wilgotnym miejscu.

Zapobieganie kondensacji wilgoci

Przed przeniesieniem kamery z miejsca zimnego do ciepłego należy włożyć ją do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć. Urządzenie można wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie temperaturę otoczenia (nastąpi to po około 1 godzinie).