Wskaźniki na ekranie

Lewy górny ()

100% Poziom naładowania akumulatora

Tryb fotografowania

INTELIGENTNA AUTO (wykrywanie twarzy/wykrywanie sceny/wykrywanie drgań kamery)

WYBÓR SCENY

FORMAT NAGR. (Tryb filmowy)

Rozmiar obrazu, współczynnik proporcji (tryb fotograficzny)

Zoom optyczny

Z99x1,2 Wyraźny zoom obrazu

Z99 x2,3 Zoom cyfrowy

JEDN./NAPRZ. NAGRYW.

100-0001 Folder odtwarzania karty pamięci


Środek ()

Blokada AE/AF (tryb fotograficzny)

Ostrzeżenie o drganiach

Karta pamięci

REC STBY Status nagrywania

Ostrzeżenie

Wskaźnik odtwarzania

Przetwarzanie

Nagrywanie z przełączaniem

STEROW. NAGR. HDMI

Nagrywanie Proxy

Prawy górny ()

0 min Szacowany czas nagrywania

Numer folderu do zapisu zdjęć

9999 Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć

Nośnik zapisu/odtwarzania

00:00:00:00 Kod czasowy (godzina:minuta:sekunda:klatka)

00 00 00 00 Bit użytkownika (losowe cyfry)

Dół ()

WYKRYWANIE TWARZY [WŁĄCZ]

MAKSIMUM

ZEBRA

STEADYSHOT (film/zdjęcia)

Ręczna ostrość

Profil obrazu

F5,6 Przysłona

1000/9 dB ISO/wzmocnienie

100 180° Szybkość migawki

FORMAT AUDIO AVCHD

-2.0EV PRZES. AE

/ Ustawienie auto./ręczne

A B Balans bieli

LOW LUX

WYŚW. POZIOMU DŹW.

TRYB SAMOLOTOWY

NFC jest włączone

CYFR. POSZ.

POZIOM NAGR. AUDIO

NIGHTSHOT

WYBÓR MIKROFONU

ND FILTER

ASYSTA WYŚW. GAMMA

HISTOGRAM

Kod danych podczas nagrywania

Informacje o dacie, czasie i warunkach nagrywania są rejestrowane automatycznie. Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Informacje można jednak sprawdzić, wybierające opcje (USTAW. WYŚW.) - [KOD DANYCH] i wskazując dane, które zostaną wyświetlone, lub naciskając podczas odtwarzania przycisk ASSIGN, do którego przypisano funkcję KOD DANYCH.

Uwaga

  • Wskaźniki mogą wyglądać inaczej lub pojawiać się w innych położeniach.