USTAWIENIE Wi-Fi

Można użyć lub zmienić ustawienia Wi-Fi.

  1. Przycisk MENU - (USTAWIENIE SIECI) - [USTAWIENIE Wi-Fi].

Opis elementów menu

EDYT. NAZWĘ URZ.:

Zmienia nazwę kamery.


RESET SSID/HAS.:

Resetuje SSID i hasło do obsługi przez smartfon.

Uwaga

  • Po użyciu funkcji [RESET SSID/HAS.] należy ponownie skonfigurować smartfon, aby możliwe było połączenie go z kamerą.