Uwagi dotyczące edycji

  • Kamera umożliwia wykonywanie pewnych podstawowych operacji edycyjnych. Jeżeli potrzebne są zaawansowane operacje edycyjne, należy zainstalować oprogramowanie PlayMemories Home i skorzystać z niego.
  • Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów. Przed usunięciem ważnych filmów i zdjęć należy je zapisać.
  • Podczas usuwania lub dzielenia obrazów nie wolno odłączać akumulatora ani zasilacza sieciowego od kamery. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci.
  • Podczas usuwania lub dzielenia obrazów na karcie pamięci nie wolno wyciągać karty.