Resetowanie ustawień profilu obrazu

Można zresetować ustawienia profilu w przypadku każdego numeru profilu obrazu. Nie można zresetować wszystkich ustawień profilu obrazu jednocześnie.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk PICTURE PROFILE (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN3)

C: Przycisk ////SET

  1. Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE.
  2. Za pomocą przycisku ////SET wybierz numer profilu obrazu, który zostanie zresetowany.
  3. Wybierz funkcje [USTAWIENIE] - [ZERUJ] - [TAK] - [WRÓĆ] - [OK] za pomocą przycisku ////SET.