LOW LUX

Automatyczne funkcje regulacji wzmocnienia i szybkości migawki pozwalają rejestrować obrazy z wyrazistymi kolorami, nawet przy słabym oświetleniu (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [LOW LUX].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie używaj funkcji Low Lux.


WŁĄCZ:

Funkcja Low Lux jest używana.

Wskazówka

  • To ustawienie jest dostępne wyłącznie, gdy dla opcji AUTO/MANUAL jest wybrana wartość AUTO, a dla opcji [UST. TRYB AUTOMATY.] wartość [AUTO].
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.