Nagrywanie w trybie Slow & Quick Motion

Podczas nagrywania przy szybkości klatek innej niż szybkość klatek podczas odtwarzania można rejestrować obrazy przeznaczone do odtwarzania w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Obrazy zarejestrowane z użyciem funkcji Slow & Quick Motion wydają się bardziej płynne niż obrazy odtwarzane wolniej lub szybciej, które zostały zarejestrowane z normalną prędkością (tylko XAVC S 4K, XAVC S HD).

A: Przycisk MENU

B: Przycisk S&Q

C: Przycisk START/STOP

D: Przycisk ////SET

Przygotowanie do nagrywania w trybie Slow & Quick Motion

Ustaw format nagrywania i szybkość klatek za pomocą przycisku MENU - (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [S&Q MOTION].

Nagrywanie w trybie Slow & Quick Motion

 1. Naciśnij przycisk S&Q, aby wyświetlić opcję [S&Q MOTION].
  • Kamera działa w trybie nagrywania Slow & Quick Motion.
  • Tryb nagrywania Slow & Quick Motion można włączyć, wybierając pozycje (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [S&Q MOTION] - [WYKONAJ].
 2. Naciśnij przycisk START/STOP.
  • Rozpoczyna się nagrywanie w trybie Slow & Quick Motion.

Zatrzymywanie nagrywania w trybie Slow & Quick Motion

Naciśnij ponownie przycisk START/STOP.

Zmiana ustawienia szybkości klatek

Przez 1 sekundę przytrzymaj przycisk S&Q i zmień wartość za pomocą przycisku ////SET, a następnie naciśnij przycisk ////SET, aby potwierdzić wybór.

Anulowanie nagrywania w trybie Slow & Quick Motion

Naciśnij przycisk S&Q lub MENU.

Uwaga

 • Zakres obsługiwanych kart pamięci jest zależny od wybranego formatu pliku.
 • Podczas nagrywania w trybie Quick Motion rejestrowanie może być kontynuowane przez pewien czas (maksymalnie ok. 30 sekund) po naciśnięciu przycisku START/STOP w celu zakończenia nagrywania. Jeśli na monitorze LCD miga wskaźnik [REC], nie należy używać kamery. Należy poczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik [STBY].
 • Po naciśnięciu przycisku START/STOP i zatrzymaniu nagrywania kamera kontynuuje nagrywanie do momentu zakończenia rejestrowania minimalnej porcji danych (0,5 sekundy czasu odtwarzania). Podczas nagrywania przy niskiej szybkości klatek zatrzymanie rejestrowania po naciśnięciu przycisku START/STOP może chwilę potrwać.
 • Ustawienia szybkości klatek nie można zmienić podczas nagrywania w trybie Slow & Quick Motion. Aby zmienić to ustawienie, zatrzymaj nagrywanie.
 • Kod czasowy jest rejestrowany w trybie [REC RUN].
 • Tryb Slow & Quick Motion jest wyłączany automatycznie po wyłączeniu kamery, jednak ustawienie szybkości klatek zostaje zachowane.
 • W trybie Slow & Quick Motion nie można nagrywać dźwięku.
 • W trybie Slow & Quick Motion nie można używać funkcji nagrywania jednoczesnego.
 • Funkcja [S&Q MOTION] jest wyłączona, gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [AVCHD].
 • Funkcja [S&Q MOTION] jest wyłączona, gdy za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wybrano ustawienie AUTO.