Regulacja zoomu za pomocą dźwigni zoom

Nieznaczne przesunięcie dźwigi powoduje niewielką zmianę zoomu, a dalsze przesuwanie dźwigni pozwala szybciej zmieniać zoom.

A: Szerokie pole widzenia (Szeroki kąt)

B: Zbliżenie (teleobiektyw)

Wskazówka

  • Podczas ustawiania ostrości min. odległość wymagana między kamerą i obiektem wynosi ok. 1 cm w przypadku ujęcia szerokokątnego i ok. 1 metra przy ujęciu ze zbliżeniem.
  • Ostrość można dostosowywać w określonych położeniach zoomu, jeśli obiekt znajduje się w zasięgu 1 metra od kamery.
  • Palec należy cały czas trzymać na dźwigni zoomu. Zdjęcie palca z dźwigni może spowodować, że zostanie również zarejestrowany dźwięk pracy dźwigni.
  • Można zwiększyć prędkość zoomu, którą steruje dźwignia zoomu. Wybierz przycisk MENU ‒ (USTAW KAMERĘ) ‒[USTAW ZOOM] - [SZYBKI ZOOM].