Odtwarzanie obrazów na ekranie telewizora innego niż telewizor o wysokiej rozdzielczości

Odtwarzanie filmów/wyświetlanie obrazów na kamerze po podłączeniu do telewizora kablem AV (sprzedawany oddzielnie).

A: Kabel AV (sprzedawany oddzielnie)

  1. Podłącz złącze Multi/Micro USB kamery do gniazda VIDEO/AUDIO telewizora, używając kabla AV (sprzedawany oddzielnie).
  2. Zmień ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  3. Odtwórz film/wyświetl zdjęcie na kamerze.

Uwaga

  • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • Podczas wyświetlania obrazów na telewizorze jako źródła zasilania należy używać zasilacza sieciowego (w zestawie).
  • Wprowadź ustawienia za pomocą przycisku MENU - (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) – [WYJ. WIDEO] – [TYP KONWER. W DÓŁ] i dostosuj rozmiar ekranu telewizora.