RESET SIECI

Można zresetować następujące ustawienia sieciowe.

  • SSID i hasło do obsługi przez smartfon
  • Nazwa urządzenia
  1. Przycisk MENU - (USTAWIENIE SIECI) - [RESET SIECI] - [OK].
    • Ustawienia sieciowe zostaną zresetowane.
    • Wybierz przycisk [ANULUJ], aby anulować resetowanie.