USTAWIEN. WB

Ustawienie wstępne można wybrać podczas określania balansu bieli.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [USTAWIEN. WB].

Opis elementów menu

NA ZEWN.:

  • Podczas nagrywania w nocy, przy świetle neonowym, nagrywania sztucznych ogni itp.
  • Podczas nagrywania przy wschodzie i zachodzie słońca itp.
  • Przy oświetleniu lampą jarzeniową emitującą światło dzienne

Poziom przesunięcia można regulować za pomocą funkcji [POZIOM WB ZEWN.].


WEWNĄTRZ:

  • Gdy warunki oświetlenia ulegają zmianie, np. na przyjęciach itp.
  • Przy oświetleniu lampami studyjnymi itp.
  • Przy oświetleniu lampami sodowymi lub rtęciowymi


R. UST. T. WB:

Dostosowuje ustawienie do temperatury kolorów określonej za pomocą opcji [R. UST. T. WB].
Można wybrać wartość temperatury kolorów wynoszącą 2300K lub 15000K (ustawienie domyślne: 6500K).

Wskazówka

  • Ustawienie wstępne można wybrać za pomocą przycisku WHITE BALANCE.
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.