WSPÓŁ. POWIĘKSZENIA

Można określić współczynnik powiększenia w przypadku funkcji precyzyjnego wybierania punktu ostrości (FOCUS MAGNIFIER).

  1. MENU - (USTAW. WYŚW.) - [WSPÓŁ. POWIĘKSZENIA].

Opis elementów menu

x4,0:

4 razy


x8,0

8 razy


x4,0/x8,0:

Ustawienie zmienia się kolejno [x4,0] - [x8,0] - [WYŁĄCZ] po każdorazowym naciśnięciu przycisku FOCUS MAGNIFIER.