Poziomy zoomu

Zoom optyczny: 12×, gdy dla opcji [TYP POWIĘKSZENIA] wybrano ustawienie [TYLKO ZOOM OPTYCZNY].

Wyraźny zoom obrazu: 24× (18× w trybie 4K), gdy dla opcji [TYP POWIĘKSZENIA] wybrano ustawienie [WŁ.[WYR. ZOOM OBR.]].

Zoom cyfrowy: 192×, gdy dla opcji [TYP POWIĘKSZENIA] wybrano ustawienie [WŁ.[ZOOM CYFROWY]].