USTAW. PRZYCISKU S&Q

Funkcję szybkiego i powolnego nagrywania można przypisać do przycisku S&Q (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [USTAW. PRZYCISKU S&Q].

Opis elementów menu

S&Q/SUPER SLOW:

Przełącza działanie funkcji Slow & Quick Motion - Super Slow Motion - po każdorazowym naciśnięciu przycisku S&Q.


S&Q MOTION:

Przypisywanie funkcji Slow & Quick Motion.


SUPER SLOW MOTION:

Przypisuje funkcję Super Slow Motion.