OSTROŚĆ PUNKTU

Dla wybranego przedmiotu można automatycznie dostosować ostrość.

  1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL i naciśnij przycisk AF/MF, aby wybrać ręczny tryb ustawiania ostrości (MF).
    • Wyświetlana jest ikona .
  2. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [OSTROŚĆ PUNKTU].
  3. Dotknij monitora LCD, aby wybrać przedmiot.
    • Ostrość na wybranym przedmiocie zostanie dostosowana automatycznie.

Uwaga

  • Funkcja [OSTROŚĆ PUNKTU] jest dostępna tylko w trybie ręcznej regulacji ostrości.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.