Oglądanie obrazów na ekranie 4K TV

Istnieje możliwość odtwarzania filmów zapisanych w [XAVC S 4K] w wysokiej jakości. Wymaga to podłączenia kamery do telewizora wyposażonego w gniazdo HDMI.

 1. Podłącz złącze HDMI OUT kamery () do gniazda wejściowego HDMI telewizora (), używając kabla HDMI () (sprzedawany oddzielnie).
 2. Zmień ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
 3. Odtwórz film na kamerze.

Brak możliwości wyświetlania obrazów przy użyciu ustawienia [AUTO]

Dla opcji [WYBÓR WYJŚCIA] ustawienie [AUTO] jest wybierane domyślnie, co powoduje automatyczne dostosowanie ustawienia wyjścia kamery zależnie od podłączonego telewizora. W przypadku braku możliwości wyświetlania obrazów z użyciem ustawienia [AUTO] po wykonaniu kroku 2. wybierz (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [WYJ. WIDEO] - [HMDI] - jedna z poniższych rozdzielczości wyjściowych. Jeśli zostanie wybrane ustawienie inne niż jedno z poniższych, obraz zostanie odtworzony z zachowaniem wysokiej rozdzielczości.

 • Po wybraniu ustawienia 60i
  • [2160p/1080p/480i]
  • [2160p/720p/480i]
  • [2160p/1080i/480i]
 • Po wybraniu ustawienia 50i
  • [2160p/1080p/576i]
  • [2160p/720p/576i]
  • [2160p/1080i/576i]

Uwaga

 • Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Podczas wyświetlania obrazów na telewizorze jako źródła zasilania należy używać zasilacza sieciowego (w zestawie).
 • Nie można odtwarzać zdjęć w jakości 4K.
 • Kamera nie obsługuje BRAVIA Sync.
 • Aby wyświetlać obrazy nagrane w trybie HDR na telewizorze, podłącz kamerę do telewizora zgodnego z trybem HDR (HLG) marki Sony za pomocą kabla USB.
  Po podłączeniu telewizora za pomocą kabla HDMI należy ręcznie zmienić ustawienie jakości obrazu telewizora, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie obrazów. W telewizorze należy wprowadzić następujące ustawienia jakości.
  • Gamma: ustawienie zgodne z HLG
  • Tryb koloru: ustawienie zgodne z BT.2020 lub 709