SLOW & QUICK (S&Q MOTION)

Podczas nagrywania przy szybkości klatek innej niż szybkość klatek podczas odtwarzania można rejestrować obrazy przeznaczone do odtwarzania w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Obrazy zarejestrowane z użyciem funkcji Slow & Quick Motion wydają się bardziej płynne niż obrazy odtwarzane wolniej lub szybciej, które zostały zarejestrowane z normalną prędkością (tylko XAVC S HD, XAVC S 4K).

Wartości ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [S&Q MOTION] - wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WYKONAJ:

Wyświetla ekran nagrywania Slow & Quick Motion.


DUŻA L. KLATEK NA SEK.:

Ustawia format nagrywania z dużą szybkością (tylko XAVC S HD).
Wartości ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji [FORMAT NAGR.] i [SZYBKOŚĆ KLATEK].

 • WYŁĄCZ: Nie nagrywa filmów przy wyższej szybkości klatek.
 • WŁĄCZ: Nagrywa filmy przy wyższej szybkości klatek.


FORMAT NAGR.:

Ustawia format nagrywania Slow & Quick Motion (szybkość transmisji, rozmiar obrazu, system skanowania).


W przypadku wybrania [60i]:

 • W przypadku wybrania [XAVC S 4K] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]


  2160/30p 100Mbps, 2160/30p 60Mbps, 2160/24p 100Mbps, 2160/24p 60Mbps

 • W przypadku wybrania [XAVC S HD] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]
  • Dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ]: 1080/60p 50Mbps, 1080/30p 50Mbps, 1080/24p 50Mbps
  • Dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ]: 1080/60p 50Mbps, 1080/30p 25Mbps, 1080/24p 25Mbps


W przypadku wybrania [50i]:

 • W przypadku wybrania [XAVC S 4K] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]


  2160/25p 100Mbps, 2160/25p 60Mbps

 • W przypadku wybrania [XAVC S HD] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]
  • Dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ]: 1080/50p 50Mbps, 1080/25p 50Mbps
  • Dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ]: 1080/50p 50Mbps, 1080/25p 25Mbps


SZYBKOŚĆ KLATEK:

Określa szybkość klatek w trybie nagrywania Slow & Quick Motion.


W przypadku wybrania [60i]:

 • W przypadku wybrania [WYŁĄCZ] w sekcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.]: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps
 • W przypadku wybrania [WŁĄCZ] w sekcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.]: 120fps


W przypadku wybrania [50i]:

 • W przypadku wybrania [WYŁĄCZ] w sekcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.]: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps
 • W przypadku wybrania [WŁĄCZ] w sekcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.]: 100fps

Wskazówka

 • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K], nie można wybrać pozycji 60 fps ani 50 fps.
 • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K], dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ].
 • Tę funkcję można ustawić za pomocą przycisku ASSIGN1/S&Q.
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.

Informacje o szybkości odtwarzania z użyciem ustawień [FORMAT NAGR.] i [SZYBKOŚĆ KLATEK] podczas nagrywania w trybie Slow & Quick Motion


Poniżej przedstawiono prędkości odtwarzania w oparciu o format nagrywania i ustawienie szybkości klatek.

Szybkości odtwarzania różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) – [WYB. 60i/50i].

 • W przypadku wybrania [XAVC S 4K] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]

W przypadku wybrania [60i]

Szybkość klatek Format zapisu
2160/24p 2160/30p
30 fps 80% wolniej 100% (standard)
15 fps 160% szybciej 200% szybciej
8 fps 300% szybciej 375% szybciej
4 fps 600% szybciej 750% szybciej
2 fps 1 200% szybciej 1 500% szybciej
1 fps 2 400% szybciej 3 000% szybciej

W przypadku wybrania [50i]

Szybkość klatek Format zapisu
2160/25p
50 fps 50% wolniej
25 fps 100% (standard)
12 fps 208% szybciej
6 fps 417% szybciej
3 fps 833% szybciej
2 fps 1 250% szybciej
1 fps 2 500% szybciej

 • W przypadku wybrania [XAVC S HD] w sekcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [FORMAT PLIKU]

W przypadku wybrania [60i]

Szybkość klatek Format zapisu
1080/24p 1080/30p 1080/60p
120 fps 20% wolniej 25% wolniej 50% wolniej
60 fps 40% wolniej 50% wolniej 100% (standard)
30 fps 80% wolniej 100% (standard) 200% szybciej
15 fps 160% szybciej 200% szybciej 400% szybciej
8 fps 300% szybciej 375% szybciej 750% szybciej
4 fps 600% szybciej 750% szybciej 1 500% szybciej
2 fps 1 200% szybciej 1 500% szybciej 3 000% szybciej
1 fps 2 400% szybciej 3 000% szybciej 6 000% szybciej

W przypadku wybrania [50i]

Szybkość klatek Format zapisu
1080/25p 1080/50p
100 fps 25% wolniej 50% wolniej
50 fps 50% wolniej 100% (standard)
25 fps 100% (standard) 200% szybciej
12 fps 208% szybciej 417% szybciej
6 fps 417% szybciej 833% szybciej
3 fps 833% szybciej 1 667% szybciej
2 fps 1 250% szybciej 2 500% szybciej
1 fps 2 500% szybciej 5 000% szybciej