WYŚW. POZIOMU DŹW.

Można wybrać wyświetlanie wskaźnika sygnału audio (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [WYŚW. POZIOMU DŹW.].

Opis elementów menu

WŁĄCZ:

Wyświetla wskaźnik poziomu sygnału audio.

A: Wskaźniki poziomu sygnału audio


WYŁĄCZ:

Nie wyświetla wskaźnika poziomu sygnału audio.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.