NAGRYW. DATY

Do obrazów można dodawać informacje o dacie i godzinie (tylko gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] w sekcji [USTAW. NAGRYWANIA] jest wybrane ustawienie [AVCHD]).

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [NAGRYW. DATY].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie dodaje informacji o dacie i godzinie na obrazach.


WŁĄCZ:

Dodaje informacje o dacie i godzinie na obrazach.

Wskazówka

  • Ramki AF z wykrywaniem fazy nie są wyświetlane, gdy dla opcji [NAGRYW. DATY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Włączenie funkcji zebra lub wartości szczytowe wpływa na znaki daty i godziny, ale informacje te są nadal poprawnie dodawane do obrazów.