Regulacja monitora LCD

Monitor LCD można obracać w zakresie przedstawionym poniżej. Dzięki temu nie tylko operator może mieć wgląd w rejestrowany obraz.

Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni można go zamknąć w taki sposób, aby monitor LCD pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas odtwarzania.

A: Otwarcie do 90 stopni.

B: 180 stopni (maks.)

C: 90 stopni (maks.)