Informacje na temat oprogramowania PlayMemories Mobile

Do wykonania operacji [STERUJ ZE SMARTFONU] jest wymagana aplikacja PlayMemories Mobile na smartfonie. Zainstaluj aplikację ze sklepu z aplikacjami dla smartfonów.

Jeżeli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji PlayMemories Mobile znajdują się na stronie pomocy technicznej PlayMemories Mobile (http://www.sony.net/pmm/).

Uwaga

  • Nie ma gwarancji, że PlayMemories Mobile będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.