Jednoczesne nagrywanie filmów na karcie pamięci A i B (nagrywanie jednoczesne)

Filmy można jednocześnie nagrywać na karcie pamięci A i B.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy wprowadzić poniższe ustawienia (tylko tryb filmowy).

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

  1. Naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz ustawienia (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [JEDN./NAPRZ. NAGRYW.] - [JEDNOCZESNE NAGR.] za pomocą przycisku ////SET.

Uwaga

  • Funkcji nagrywania jednoczesnego nie można używać, gdy w gniazdach znajdują się różne karty pamięci.