LIMIT AGC

Można wybrać górną granicę dla opcji AGC (Automatyczna kontrola wzmocnienia).

Opcja [LIMIT AGC] jest dostępna tylko w trybie filmowym.

Opcja [LIMIT AGC] jest dostępna wyłącznie, gdy funkcja [WZMOCNIENIE] jest wybrana w sekcji [WYBÓR ISO/WZMOCN.], a opcja [AUTO LIMIT ISO] jest dostępna, gdy funkcja [ISO] jest wybrana w sekcji [WYBÓR ISO/WZMOCN.],

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [LIMIT AGC].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ, 24dB0dB (przyrost o 3 dB):

Wybierz górne ograniczenie AGC.
Ograniczenie górne nie jest ustawiane po wybraniu opcji [WYŁĄCZ].

Uwaga

  • To ustawienie nie działa podczas ręcznej regulacji wzmocnienia.