Kontynuacja nagrywania na kolejnej karcie pamięci (nagrywanie z przełączaniem)

Karta pamięci w kamerze jest przełączana (A lub B), zanim skończy się na niej miejsce, a nagrywanie jest automatycznie kontynuowane na kolejnej karcie pamięci. Karty muszą się znajdować w obydwu gniazdach (tylko tryb filmowy).

Przed rozpoczęciem nagrywania należy wprowadzić poniższe ustawienia.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
 2. Wybierz ustawienia (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [JEDN./NAPRZ. NAGRYW.] - [NAPRZEM. NAGRYWANIE] za pomocą przycisku ////SET.

  a: Rozpoczęcie

  b: Niewielki odstęp

  c: Włóż kartę pamięci pozwalającą na nagrywanie

  d: Zakończenie

  REC: Nagrywanie

Uwaga

 • Nie należy usuwać karty pamięci aktualnie używanej do nagrywania. Podczas wymiany karty pamięci w trakcie nagrywania należy wymienić tylko kartę, przy której lampka dostępu jest wyłączona.
 • Aktualnie używanego gniazda nie można zmienić, nawet po naciśnięciu przycisku SLOT SELCT podczas nagrywania filmów.
 • Gdy pozostały czas nagrania na danej karcie pamięci jest mniejszy niż 1 minuta, a w drugim gnieździe znajduje się karta pamięci zapewniająca możliwość nagrywania, na monitorze LCD jest wyświetlany komunikat [] lub []. Komunikat znika po przełączeniu karty pamięci.
 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
 • Jeśli na karcie pamięci zapewniającej mniej niż 1 minutę nagrania rozpoczęte zostanie nagrywanie, przeprowadzenie operacji nagrywania z przełączaniem może być niewykonalne. Aby wykonać nagrywanie z przełączaniem, przed rozpoczęciem nagrywania należy się upewnić, że dana karta pamięci zapewnia możliwość nagrania materiału dłuższego niż 1 minuta.
 • Podczas nagrywania z przełączaniem w kamerze nie można płynnie odtwarzać filmów.
 • Filmy nagrane z użyciem funkcji nagrywanie z przełączaniem można połączyć za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.