USUŃ

Niepotrzebne filmy lub zdjęcia można usunąć z karty pamięci.

 1. Na ekranie odtwarzania lub miniatur wybierz przycisk MENU - (EDYC) - [USUŃ].
 2. Dotknij filmy lub zdjęcia, które chcesz usunąć.
  • Przy wybranych obrazach jest wyświetlany symbol .

  • Aby wyświetlić podgląd, dotknij i przytrzymaj obraz. Dotknij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
  • Jednocześnie można wybrać maksymalnie 100 obrazów.
  • Wskaźnik jest wyświetlany w prawym górnym rogu na miniaturze obrazów chronionych.
  • Na miniaturach obrazów chronionych nie pojawiają się znaczniki wyboru.
 3. Dotknij przycisk , a następnie wykonaj wyświetlane polecenia i dotknij przycisk .

Uwaga

 • Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych obrazów.
 • Podczas tej operacji nie usuwaj akumulatora, nie odłączaj zasilacza sieciowego ani karty pamięci zawierającej filmy lub zdjęcia. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci.
 • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów ani filmów. Przed usunięciem filmów i zdjęć należy usunąć ich ochronę.
 • Ważne obrazy i filmy należy wcześniej zapisać na komputerze itp.

Wskazówka

 • Aby usunąć wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i zwolnić całe miejsce, kartę pamięci należy sformatować.