Korzystanie z kamery po długim czasie nieużywania

Jeśli kamera nie była używana przez kilka miesięcy, przed kolejnym użyciem należy sprawdzić następujące elementy.

  • Po zainicjowaniu ustawień daty i zegara należy je ustawić ponownie, naciskając przycisk MENU i wybierając opcje (INNE) - [USTAW ZEGAR].
  • Przed rozpoczęciem używania kamery należy naładować akumulator. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego”.
  • Konieczna może być zmiana formatu filmu, aby możliwe było wyświetlenie obrazów zarejestrowanych w przeszłości. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Odtwarzanie filmów”.