Nagrywanie Proxy

Podczas nagrywania oryginalnego pliku filmowego o wysokiej szybkości transmisji bitów można jednocześnie nagrywać plik Proxy o niskiej szybkości transmisji bitów.

Plik Proxy jest użyteczny w przypadku przesyłania danych, ponieważ jest on znacznie mniejszy niż oryginalny plik o wysokiej szybkości transmisji bitów.

Nagrywanie Proxy jest obsługiwane wyłącznie, gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K] lub [XAVC S HD].

A: Przycisk MENU

B: Przycisk START/STOP

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
 2. Wybierz funkcje (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [TRYB NAGRYW. PROXY] - [WŁ/WYŁ] - [WŁĄCZ] za pomocą przycisku ////SET.
  • Wskaźnik jest wyświetlany na ekranie rejestrowania.
  • Rozmiar obrazu Proxy można wybrać za pomocą opcji (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [USTAW. NAGRYWANIA] - [TRYB NAGRYW. PROXY] - [ROZMIAR].
 3. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrywanie plików Proxy

 • Plików Proxy nie można odtwarzać na kamerze. Wskaźnik jest wyświetlany na miniaturze oryginalnego pliku.
 • Plik Proxy jest również usuwany/chroniony tak samo jak plik oryginalny.
 • Podczas nagrywania Proxy zaleca się używanie karty pamięci SDXC (UHS-I U3).

Obsługiwane formaty nagrywania Proxy

Rozmiar obrazu oryginalnego pliku nagrania i pliku Proxy.

[WYB. 60i/50i] Plik oryginalny Plik Proxy
[FORMAT PLIKU] [FORMAT NAGR.] Rozmiar obrazu: 1 280 × 720 Rozmiar obrazu: 640 × 360
60i XAVC S 4K 3840x2160/30p 1280x720/30p 9 Mb/s 640x360/30p 3 Mb/s
3840x2160/24p 1280x720/24p 9 Mb/s 640x360/24p 3 Mb/s
XAVC S HD 1920x1080/60p 1280x720/60p 9 Mb/s 640x360/60p 3 Mb/s
1920x1080/30p 1280x720/30p 9 Mb/s 640x360/30p 3 Mb/s
1920x1080/24p 1280x720/24p 9 Mb/s 640x360/24p 3 Mb/s
50i XAVC S 4K 3840x2160/25p 1280x720/25p 9 Mb/s 640x360/25p 3 Mb/s
XAVC S HD 1920x1080/50p 1280x720/50p 9 Mb/s 640x360/50p 3 Mb/s
1920x1080/25p 1280x720/25p 9 Mb/s 640x360/25p 3 Mb/s

Uwaga

 • Nie można nagrywać kolejnych plików Proxy, gdy liczba plików XAVC S osiągnie 600.
 • Poniższe funkcje nie są dostępne podczas nagrywania Proxy.
  • S&Q MOTION
  • SUPER SLOW MOTION
  • PASEK KOLOR.
  • NAGRYW. DATY
  • Gdy ustawienie [XAVC S HD] jest wybrane dla opcji [FORMAT PLIKU], a ustawienie 120p/100p jest wybrane w sekcji [FORMAT NAGR.].
  • Gdy ustawienie [JEDNOCZESNE NAGR.] lub [NAPRZEM. NAGRYWANIE] jest wybrane dla opcji [JEDN./NAPRZ. NAGRYW.] w sekcji [USTAW. NAGRYWANIA].
  • Gdy ustawienie [WYSYŁAJ NA ZEWNĄTRZ] jest wybrane dla opcji [WYBÓR WYJŚCIA] w sekcji [WYJ. WIDEO].