SLOW & QUICK (SUPER SLOW MOTION)

Można nagrywać filmy wolniej niż za pomocą funkcji Slow & Quick Motion.

Funkcja Super Slow Motion jest zgodna tylko z trybem [XAVC S HD].

Pozycje ustawień różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) - [WYB. 60i/50i].

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [SLOW & QUICK] - [SUPER SLOW MOTION] - wybierz właściwą opcję.

Opis elementów menu

WYKONAJ:

Wyświetla ekran nagrywania Super Slow Motion.


FORMAT NAGR.:

Ustawia format nagrywania Super Slow Motion (szybkość transmisji, rozmiar obrazu, system skanowania).


W przypadku wybrania [60i]:

 • 1080/60p 50Mbps, 1080/30p 50Mbps, 1080/24p 50Mbps


W przypadku wybrania [50i]:

 • 1080/50p 50Mbps, 1080/25p 50Mbps


SZYBKOŚĆ KLATEK:

Określa szybkość klatek w trybie nagrywania Super Slow Motion.


W przypadku wybrania [60i]:

 • 240fps, 480fps, 960fps


W przypadku wybrania [50i]:

 • 250fps, 500fps, 1000fps


CZAS NAGRYW:

Za pomocą przycisku START/STOP można wybrać czas rozpoczęcia nagrywania.

 • WŁĄCZ POCZĄTKOWY

  Nagrywanie można rozpocząć/zatrzymać, naciskając przycisk START/STOP po wyświetleniu ekranu nagrywania SUPER SLOW MOTION.

 • WŁĄCZ KOŃCOWY

  Rozpoczyna nagrywanie po wyświetleniu ekranu nagrywania SUPER SLOW MOTION. Nagrywanie jest zatrzymywane po naciśnięciu przycisku START/STOP.

 • POŁOWA WŁ. KOŃCOW.

  Działa tak samo jak opcja [WŁĄCZ KOŃCOWY], ale czas nagrywania jest redukowany o połowę.

A: Wybierz opcję [WYKONAJ] na ekranie SUPER SLOW MOTION.

B: Naciśnij przycisk START/STOP.

REC: Podczas nagrywania

Wskazówka

 • Tę funkcję można ustawić za pomocą przycisku ASSIGN1/S&Q.
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.

Informacje o prędkości odtwarzania z użyciem ustawień [FORMAT NAGR.] i [SZYBKOŚĆ KLATEK] podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion


Poniżej przedstawiono prędkości odtwarzania w oparciu o format nagrywania i ustawienie szybkości klatek.

Prędkości odtwarzania różnią się zależnie od ustawień opcji (INNE) – [WYB. 60i/50i].

 • W przypadku wybrania [60i]
Szybkość klatek Format zapisu
1080/24p 1080/30p 1080/60p
960 fps 2,5% wolniej 3,125% wolniej 6,25% wolniej
480 fps 5% wolniej 6,25% wolniej 12,5% wolniej
240 fps 10% wolniej 12,5% wolniej 25% wolniej

 • W przypadku wybrania [50i]
Szybkość klatek Format zapisu
1080/25p 1080/50p
1 000 fps 2,5% wolniej 5% wolniej
500 fps 5% wolniej 10% wolniej
250 fps 10% wolniej 20% wolniej

Informacje o czasie nagrywania z użyciem ustawień [FORMAT NAGR.] i [SZYBKOŚĆ KLATEK] podczas nagrywania w trybie Super Slow Motion

Poniżej przedstawiono czas nagrywania w oparciu o format nagrywania i ustawienie szybkości klatek.

Czas nagrywania różni się zależnie od ustawień opcji (INNE) – [WYB. 60i/50i].

 • W przypadku wybrania [60i]
Szybkość klatek Format zapisu
WŁĄCZ POCZĄTKOWY WŁĄCZ KOŃCOWY POŁOWA WŁ. KOŃCOW.
960 fps 3 s 3 s 1 s
480 fps 4 s 4 s 2 s
240 fps 5 s 5 s 2 s

 • W przypadku wybrania [50i]
Szybkość klatek Format zapisu
WŁĄCZ POCZĄTKOWY WŁĄCZ KOŃCOWY POŁOWA WŁ. KOŃCOW.
1 000 fps 3 s 3 s 1 s
500 fps 4 s 4 s 2 s
250 fps 5 s 5 s 2 s