Czyszczenie obudowy

  • Delikatnie przetrzeć obudowę tkaniną do czyszczenia okularów lub zwykłą miękką ściereczką.
  • Jeżeli obudowa kamery jest bardzo zabrudzona, należy ją oczyścić miękką tkaniną lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć do sucha miękką tkaniną.
  • Należy unikać poniższych działań, aby nie dopuścić do zdeformowania obudowy, uszkodzenia warstwy wykończeniowej i obiektywu:
    • Używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
    • Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami
    • Narażania kamery na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu