Regulacja ostrości poprzez śledzenie żądanego obiektu (AF Z PODĄŻANIEM)

Kamera umożliwia śledzenie wybranego obiektu z automatyczną regulacją ostrości.

A: Monitor LCD

 1. Dotknij obiektu, który chcesz śledzić przy nagrywaniu.
  • Aby anulować funkcję AF z podążaniem, wybierz .

Uwaga

 • Funkcja AF z podążaniem nie jest dostępna, gdy dla opcji [AF Z PODĄŻANIEM] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ].
 • Funkcja AF z podążaniem może nie działać prawidłowo w poniższych warunkach.
  • Obiekt porusza się zbyt szybko.
  • Obiekt jest zbyt duży lub zbyt mały.
  • Kolory obiektu i tła są podobne.
  • Scena jest ciemna.
  • Jasność sceny się zmienia.
 • To ustawienie jest niedostępne w poniższych sytuacjach.
  • Podczas używania zoomu cyfrowego lub wyraźnego zoomu obrazu
  • Podczas używania funkcji [CYFR. POSZ.]
  • Gdy ręcznie ostrość jest ustawiana poprzez naciśnięcie przycisku AF/MF (na ekranie jest wyświetlany znacznik )
  • Dla opcji [PASEK KOLOR.] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S HD] i dla opcji [FORMAT NAGR.] ustawienie 120p/100p.
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K] i dla opcji [TRYB NAGRYW. PROXY] ustawienie [WŁĄCZ].
  • Gdy dla opcji [FORMAT PLIKU] jest wybrane ustawienie [XAVC S 4K], a dla opcji [WYSYŁAJ NAGRYW. 4K] jest wybrane ustawienie [WYSYŁAJ NA ZEWNĄTRZ].
  • Gdy dla opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ] w sekcji [S&Q MOTION].
  • Podczas nagrywania [SUPER SLOW MOTION].
 • Po zgubieniu obiektu ponowne rozpoczęcie jego śledzenia może potrwać dłuższą chwilę.

Wskazówka

 • Dla opcji [OBSZAR OSTROŚCI] wybrane jest trwale ustawienie [SZEROKI] podczas używania funkcji AF Z PODĄŻANIEM.