POŁĄCZ. USB

Te opcję należy wybrać, gdy urządzenie nie zostaje rozpoznane, nawet jeśli jest połączone z kamerą za pomocą kabla USB.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [POŁĄCZ. USB].