ZDALNE STEROWANIE

Można włączyć obsługę bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [ZDALNE STEROWANIE].

Opis elementów menu

WŁĄCZ:

Włącza obsługę bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie.


WYŁĄCZ:

Wyłącza obsługę bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania dostarczonego w zestawie.
Można włączyć ochronę przypadkowej obsługi innych urządzeń za pomocą pilota dołączonego do kamery.