Sprawdzanie ustawień kamery (STATUS CHECK)

Można sprawdzić ustawienia następujących opcji.

 • Ustawienia dźwięku
 • Ustawienia wyjściowe
 • Funkcje kamery przypisane do przycisków ASSIGN
 • Ustawienia kamery
 • Informacje o karcie pamięci
  Można sprawdzić szacowane zużycie i ilość wolnego miejsca.

 • Informacje o akumulatorze 
  Można sprawdzić naładowanie dołączonego akumulatora.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk STATUS CHECK (domyślnie przypisany do przycisku ASSIGN2)

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk STATUS CHECK.
  • Ekran STATUS CHECK można również wyświetlić, naciskając przycisk MENU - (INNE) – [STATUS CHECK].
 2. Wyświetlone opcje można wybrać za pomocą przycisku ////SET.
  • Wyświetlane opcje są przełączane w następującej kolejności: [AUDIO] - [WYJŚCIE] - [ASSIGN] - [KAMERA] - [INFO O NOŚNIKU] - [STAN AKUMULAT.].
  • Opcje konfiguracji są wyświetlane zgodnie ze statusem lub trybem nagrywania włączonej kamery.

Ukrywanie wyświetlanych informacji

Naciśnij przycisk STATUS CHECK.