WYBÓR MIKROFONU

Można wybrać mikrofon używany do nagrywania dźwięku.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [WYBÓR MIKROFONU].

Opis elementów menu

AUTO:

Automatycznie wybiera mikrofon używany do nagrywania dźwięku w oparciu o podłączony mikrofon.
Mikrofon jest wybierany z uwzględnieniem następujących priorytetów.

Mikrofon zewnętrzny podłączony do gniazda MIC (PLUG IN POWER) - mikrofon zgodny ze Stopką multiinterfejsową - mikrofon wewnętrzny


INT MIC:

Do nagrywania dźwięku kamera używa mikrofonu wewnętrznego.


MI SHOE MIC:

Nagrywa dźwięk z użyciem mikrofonu zgodnego ze Stopką multiinterfejsową.


STEREO MINI MIC:

Do nagrywania dźwięku używany jest mikrofon podłączony do gniazda MIC (PLUG IN POWER).