POMIAR PUNKT./OSTR.

Dla przedmiotu dotkniętego na ekranie można automatycznie dostosować jasność i ostrość.

 1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL i naciśnij przycisk AF/MF, aby wybrać ręczny tryb ustawiania ostrości (MF).
  Wyświetlana jest ikona .
 2. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [POMIAR PUNKT./OSTR.].
 3. Dotknij monitora LCD, aby wybrać przedmiot.
  • Ostrość i jasność na wybranym przedmiocie zostanie dostosowana automatycznie.
  • obok przysłony, ISO/wzmocnienia i wartości szybkości migawki zmienia się na .

Uwaga

 • Funkcja [POMIAR PUNKT./OSTR.] jest dostępna tylko w trybie ręcznej regulacji ostrości.

Wskazówka

 • Jeśli naciśniesz przycisk SET, obok przysłony, ISO/wzmocnienia i wartości szybkości migawki zmienia się z powrotem na .
 • Automatyczną regulację ostrości można anulować, wybierając na przełączniku AUTO/MANUAL wartość AUTO.
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.