KALIBRACJA

Jeśli przyciski na panelu dotykowym nie działają prawidłowo, można wykonać regulację i dostosować miejsce dotknięcia i uruchamianą funkcję na monitorze LCD.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [KALIBRACJA].
  2. Przycisk „×” widoczny na monitorze LCD dotknij trzykrotnie cienkim przedmiotem, np. narożnikiem karty pamięci.

Uwaga

  • Podczas wykonywania tej operacji podłącz kamerę do zasilacza sieciowego.