Podłączanie smartfonu lub tabletu z systemem Android (wprowadzanie nazwy SSID i hasła)

Wyświetla informacje dotyczące podłączania kamery do smartfonu lub tabletu z systemem Android. Najpierw wyświetl nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [STERUJ ZE SMARTFONU] na kamerze.

  1. Uruchom program PlayMemories Mobile na smartfonie.

  2. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na kamerze.

  3. Wprowadź hasło wyświetlone na kamerze.