CZAS DZIAŁANIA

Łączną liczbę godzin pracy można wyświetlić z dokładnością do 10 godzin.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [CZAS DZIAŁANIA].