NIGHTSHOT

Można wybrać funkcję NIGHTSHOT (tylko tryb filmowy). Po wybraniu ustawienia [WŁĄCZ] ekran staje się zielony.

Gdy dla opcji [ŚWIATŁO NIGHTSHOT] jest wybrane ustawienie [WYŁĄCZ], światło podczerwone nie jest emitowane, nawet jeśli dla opcji [NIGHTSHOT] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [NIGHTSHOT].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Wyłącza funkcję NIGHTSHOT.


WŁĄCZ:

Włącza funkcję NIGHTSHOT.

Uwaga

  • To ustawienie jest dostępne wyłącznie, gdy dla przełącznika AUTO/MANUAL jest wybrane ustawienie AUTO.
  • Podczas nagrywania należy się upewnić, że palec nie zasłania lampy emitującej światło NIGHTSHOT.
  • Należy zdemontować osłonę obiektywu, aby nie zasłaniała ona emitera światła podczerwonego.
  • Działanie światła jest efektywne na dystansie ok. 3 metrów.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.