SYGN. DŹWIĘK.

Można włączyć lub wyłączyć dźwięk odtwarzany podczas rozpoczynania lub zatrzymywania nagrywania lub wykonywania innych operacji za pomocą kamery.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [SYGN. DŹWIĘK.].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Dźwięk nie jest emitowany.


WŁĄCZ:

Włącza dźwięk odtwarzany podczas rozpoczynania lub zatrzymywania nagrywania lub ostrzeżeń itp.