AUTO POD ŚWIATŁO

Można wykonać automatyczną korektę podświetlenia (tylko tryb filmowy).

 1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [AUTO POD ŚWIATŁO].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie wykonuje automatycznej korekty podświetlenia.


WŁĄCZ:

Wykonuje automatyczną korektę podświetlenia.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach dla opcji [AUTO POD ŚWIATŁO] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Gdy dla opcji [UST. TRYB AUTOMATY.] jest wybrane ustawienie [INTELIGENTNA AUTO].
  • Gdy dla opcji [UST. TRYB AUTOMATY.] jest wybrane ustawienie [WYBÓR SCENY] i dla opcji [FAJERWERKI] ustawienie [WYBÓR SCENY].
 • W następujących sytuacjach opcja [AUTO POD ŚWIATŁO] nie jest dostępna.
  • Podczas nagrywania z użyciem opcji [DUŻA L. KLATEK NA SEK.], gdy dla funkcji [S&Q MOTION] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
  • Podczas nagrywania z użyciem funkcji SUPER SLOW MOTION.
  • Gdy ustawienia 120p/100p jest wybrane dla opcji [FORMAT NAGR.].
  • Gdy dla opcji [GAMMA] w [PICTURE PROFILE] jest wybrane jedno z ustawień [HLG], [HLG1], [HLG2], [HLG3].