Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmów.
W przypadku korzystania z ustawień fabrycznych filmy są nagrywane na kartach pamięci w formacie XAVC S 4K.

 1. Aby zdjąć osłonę obiektywu, naciśnij zatrzaski po obu jej stronach.

 2. Otwórz monitor LCD kamery i włącz zasilanie.
  • Kamerę można również włączyć, naciskając przycisk (Włączone/Gotowość) lub wysuwając wizjer (modele z wizjerem).

 3. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie.
  • Podczas nagrywania podświetlona jest lampka nagrywania.
  • Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk START/STOP.

Uwaga

 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.
 • Gdy rozmiar pliku z filmem w formacie AVCHD przekroczy 2 GB, automatycznie zostanie utworzony kolejny plik.
 • Podczas jednoczesnego nagrywania filmów i zapisywania obrazów na urządzeniu zewnętrznym (wyjście HDMI) dla opcji [ŚWIATŁO NIGHTSHOT] wybrane jest trwale ustawienie [WYŁĄCZ]. Również podczas nagrywania filmu z użyciem ustawienia [XAVC S 4K] 100Mbps lub [XAVC S 4K] 60Mbps i jednoczesnego zapisywania obrazów na urządzeniu zewnętrznym (wyjście HDMI) dla opcji [JASNOŚĆ LCD] wybrane jest trwale ustawienie [NORMALNY].
 • Gdy lampka dostępu jest podświetlona lub miga na czerwono, kamera odczytuje dane z karty pamięci lub zapisuje na niej dane. Nie wolno narażać kamery na mocne drgania ani wstrząsy, wyłączać zasilania ani usuwać karty pamięci czy zasilacza sieciowego. Obraz może zostać uszkodzony.
 • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni monitora LCD kamery (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie ucięta. Wskazane jest nagrywania obrazów przy ustawieniu opcji [ZNAK] - [STREFA BEZP.] jako [80%] lub [90%] z użyciem zewnętrznej ramki jako prowadnicy.
 • Ustawienia menu, profilu obrazu i ustawienia określone z użyciem opcji AUTO/MANUAL są zapisywane po zamknięciu monitora LCD i wyłączeniu kamery. Podczas zapisywania ustawień miga lampka POWER/CHG (ładowanie).
 • Ustaw obiekt na monitorze LCD i rozpocznij rejestrowanie.

Wskazówka

 • Lampkę można wyłączyć w ustawieniach. Wybierz opcję [WYŁĄCZ] w sekcji (INNE) - [LAMPKA NAGR.].