USTAW USB LUN

Zgodność z urządzeniami zewnętrznymi można poprawić przez ograniczenie funkcji połączenia USB.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [USTAW USB LUN].

Opis elementów menu

WIELE:

Tę opcję należy wybrać standardowo.


JEDEN:

Tę opcję należy wybrać, jeśli nie można nawiązać połączenia USB.