Wyświetlanie zdjęć

W kamerze można również wyświetlać zdjęcia.

A: Przycisk THUMBNAIL(odtwarzanie)

 1. Otwórz monitor LCD.
 2. Naciśnij przycisk THUMBNAIL(odtwarzanie).
  • Po kilku sekundach zostanie wyświetlony ekran THUMBNAIL.

   A: Karta pamięci

   B: Poprzedni

   C: Następny

   D: Informacje o zdjęciu

   E: Tryb odtwarzania

   F: Miniatura zdjęcia (wyświetlanie daty i godziny w miniaturach można włączać i wyłączać za pomocą przycisku DISPLAY).

 3. Dotknij kartę pamięci, której zawartość zostanie odtworzona.

  : Karta pamięci A

  : Karta pamięci B

  • Kartę pamięci można również wybrać za pomocą przycisków ////SET.
 4. Dotknij tryb odtwarzania i wybierz opcję [ZDJĘCIE].
  • Wyświetlone zostaną zdjęcia w wybranym formacie.

   A: Tryb odtwarzania

   B: ZDJĘCIE

 5. Dotknij dwukrotnie miniaturę zdjęcia, które chcesz wyświetlić.
  • Zdjęcie przeznaczone do wyświetlenia można również wybrać za pomocą przycisków ////SET.
  • Po dotknięciu miniatury w dolnej części monitora LCD zostaną wyświetlone informacje o zdjęciu.

   A: Data i godzina zarejestrowania

   B: Liczba pikseli

   C: Rozmiar obrazu

 6. Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone.
  • Wyświetlany jest następujący ekran.

   A: Następne

   B: Poprzedni

Powiększanie

Dotknij przycisk (zoom w wyświetlaniu) podczas wyświetlania zdjęcia.
Poziom powiększenia można zmienić za pomocą / lub używając dźwigni zoom.
Po dotknięciu powiększonego obrazu punkt dotknięcia jest wyświetlany pośrodku ekranu.

Powrót do trybu rejestrowania

Naciśnij przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie).

Uwaga

 • Zdjęcia zarejestrowane za pomocą tej kamery mogą nie być wyświetlane poprawnie na urządzeniach innych niż niniejsza kamera. Również zdjęcia zarejestrowane na innych urządzeniach mogą nie być odtwarzane poprawnie na niniejszej kamerze.