Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN

Wybraną funkcję można przypisać do 1 z 6 przycisków ASSIGN.

Funkcje danych opcji opisano w rozdziale „Konfigurowanie opcji menu”.

A: Przycisk ASSIGN1

B: Przycisk ASSIGN2

C: Przycisk ASSIGN3

D: Przycisk ASSIGN4

E: Przycisk ASSIGN5

F: Przycisk ASSIGN6

Funkcja domyślna każdego z przycisków ASSIGN

 • ASSIGN1: S&Q MOTION
 • ASSIGN2: STATUS CHECK
 • ASSIGN3: PICTURE PROFILE
 • ASSIGN4: FOCUS MAGNIFIER
 • ASSIGN5: IRIS PUSH AUTO
 • ASSIGN6: ― (brak funkcji)

Funkcje, które można przypisać do przycisków ASSIGN

 • ― (brak funkcji)
 • LOW LUX
 • FOCUS MAGNIFIER
 • PRZEGLĄD OST. SCENY
 • WHITE BALANCE
 • USTAWIEN. WB
 • WB SET
 • PRZES. AE
 • CYFR. POSZ.
 • STEADYSHOT
 • OBSZAR OSTROŚCI
 • POZYCJA OSTROŚCI
 • PRĘDKOŚĆ AF
 • ZAKRES ŚLEDZENIA AF
 • CZUŁ. PRZE. OBIEKTU AF
 • WYKRYWANIE TWARZY
 • S&Q MOTION
 • UST. TRYB AUTOMATY.
 • USTAW. WYBÓR SCENY
 • NIGHTSHOT
 • IRIS PUSH AUTO
 • POMIAR PUNKT./OSTR.
 • POMIAR PUNKTU
 • OSTROŚĆ PUNKTU
 • PASEK KOLOR.
 • BEZPOŚREDNIO
 • MENU
 • PICTURE PROFILE
 • GŁOŚNOŚĆ
 • HISTOGRAM
 • ZEBRA
 • MAKSIMUM
 • RAMKI AF Z WYKR. FAZY
 • ZNAK
 • WYŚW. DANE KAMERY
 • WYŚW. POZIOMU DŹW.
 • KOD DANYCH
 • ASYSTA WYŚW. GAMMA
 • WYŚWIETLANIE TC/UB
 • PODŁĄCZ SMARTFON
 • STATUS CHECK
 • LAMPKA NAGR.
 • THUMBNAIL
 • /TRYB FOTOGRAF.

Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN

 1. Naciśnij przycisk MENU.

 2. Wybierz funkcje (INNE) - [PRZYCISK ASSIGN] za pomocą przycisku ////SET.

 3. Wybierz przycisk ASSIGN, do którego zostanie przypisana funkcja, za pomocą przycisków ////SET i zatwierdź swój wybór.
 4. Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać, za pomocą przycisków ////SET i zatwierdź swój wybór.
 5. Naciśnij przycisk [OK] za pomocą przycisku ////SET i naciśnij przycisk, aby przypisać funkcję.

Uwaga

 • Gdy kamera pracuje w trybie fotograficznym, przycisk ASSIGN4 służy tylko do zwalniania migawki.